Objektif Pusat AIRC

. Terakhir dikemaskini: 19 Mac 2014Jumlah paparan: 2911

Objektif AIRC adalah:

  • Menjalankan penyelidikan kolaboratif di dalam bidang imunologi asas dan gunaan.
  • Menyediakan perkhidmatan diagnostic kepada pesakit-pesakit di sector awam dan swasta
  • Memainkan peranan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui kursus, kuliah formal dan melalui penempatan latihan makmal.

Tinjauan ringkas mengenai bidang penyelidikan semasa di AIRC

Unit Alergi memberi tumpuan berterusan dalam pengunaan pendekatan proteomik demi mengenalpasti alergen-alergen utama di dalam makanan. Unit Autoimun pula mengkaji peranan auto antibodi dalam kes-kes kehilangan fetus, penyakit seliak dan sindrom paraneoplastik. Kajian juga ditumpukan dalam menentukan interaksi gen-persekitaran bagi penyakit arthritis reumatoid. Unit ini bertanggungjawab di dalam menyelaraskan Program Jaminan Kualiti untuk Ujian Antinuklear Antibodi (ANA) di peringkat kebangsaan. Unit Imunodefisiensi Primer menjalankan penyelidikan berkaitan dengan keabnormalan genetic bagi penyakit granuloma kronik, kajian genetic terhadap gangguan fungsi neutrofil dan kecacatan sel B bagi Penyakit Imunodefisiensi Primer. Unit Imunogenetik terlibat di dalam penyelidikan hubungkait di antara HLA dengan anemia aplastik dan juga penyelidikan yang menentukan kekerapan alel HLA penduduk tempatan. Satu kajian kolaboratif mengenai peranan parameter imundi dalam pathogenesis penyakit denggi juga telah dijalankan di Pusat AIRC.