Pengenalan kepada Pusat Penyelidikan Perubatan Herba (HMRC)

. Terakhir dikemaskini: 15 Mei 2015Jumlah paparan: 6956

Pusat Penyelidikan Perubatan Herba (HMRC) telah ditubuhkan pada tahun 2001 untuk menyediakan bukti saintifik untuk keberkesanan dan keselamatan produk herba. Sejak pelbagai spesies tumbuhan telah dilaporkan mempunyai nilai-nilai perubatan, adalah wajar bahawa HMRC menjadi repositori maklumat mengenai spesies itu di negara ini. Matlamat jangka panjang Pusat ini adalah untuk memulakan program penemuan ubat. Aktiviti penyelidikan termasuklah:

  • Menggunakan kultur tisu dalam penilaian pra-klinikal ekstrak herba.
  • Mengukuhkan keupayaan dalam penilaian keselamatan produk herba menggunakan kaedah in vivo dan juga in vitro.
  • Mengukuhkan keupayaan dalam pelbagai analisis fitokimia dan struktur penerangan untuk tujuan pengenalpastian compound aktif serta penyeragaman produk herba.