[ English | Bahasa Malaysia ] Hari ini ialah 1 Feb 2023, 04:41 AM (Terakhir dikemaskini pada: 31st Jan 2023)

Text Red Text Black Text Blue Text Green Text Smaller Text Reset Text Larger

Pengenalan Good Laboratory Practice (GLP)

. Terakhir dikemaskini: 29 Jun 2022Jumlah paparan: 326

Selamat Datang ke Seksyen GLP!

Seksyen GLP adalah unit terbaharu yang ditubuhkan di bawah Pusat Penyelidikan Perubatan Herba pada tahun 2018. Tujuan penubuhan unit ini adalah untuk memudahkan pengendalian kajian GLP oleh Fasiliti Penyelidikan Bukan Klinikal (Non Clinical Research Facility - NCRF), IMR. Fasiliti ini yang terletak di Jalan Pahang adalah makmal GLP yang telah diakreditasi semenjak 2014. Para penyelidik di seksyen ini memainkan peranan penting selaras dengan prinsip-prinsip GLP:  Pengurusan Fasiliti Ujian (TFM), Jaminan Kualiti (QA), Item Ujian & Rujukan (TRI), Pengarah Kajian (SD), Kakitangan Belajar (SP) dan Pengarkiban.

Bidang kepakaran Seksyen GLP dan NCRF, IMR ialah menjalankan kajian toksikologi in vivo ke atas tikus untuk menentukan keselamatan produk yang hendak didaftarkan dengan Pihak Berkuasa Pengawalseliaan di seluruh dunia. Pasukan kakitangan terlatih GLP kami menjalankan kajian ketoksikan umum in vivo mengikut Prinsip GLP dan Garis Panduan Ujian (TG) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) TG 420 kajian ketoksikan satu dos (akut), TG 407 kajian ketoksikan dos berulang 28 hari (sub-acute), dan TG 408 kajian ketoksikan dos berulang 90 hari (sub-chronic).

Pematuhan OECD-GLP adalah piawaian tertinggi bagi amalan makmal. Seksyen ini dilengkapi dengan teknologi yang diselenggara dengan baik dan keupayaan kakitangan yang mahir untuk menjalankan kajian toksikologi haiwan. Kami berusaha untuk menyampaikan perkhidmatan patuh GLP iaitu pemerhatian klinikal umum, pemerhatian klinikal terperinci, pengambilan makanan/air, berat badan, pemeriksaan oftalmologi, analisis biokimia klinikal, analisis hematologi, pemerhatian fungsian, nekropsi, patologi kasar, berat organ dan slaid histopatologi. Kepakaran sedemikian dicapai melalui latihan berterusan yang dilaksanakan untuk membangunkan lagi kepakaran di dalam bidang penyelidikan haiwan. Kami juga memastikan perbincangan berterusan dilakukan bersama pihak berkuasa pemantauan pematuhan fasiliti lain yang juga patuh kepada OECD-GLP sama ada di peringkat tempatan mahu pun antarabangsa bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai OECD-GLP dan prinsip-prinsipnya.

myGOV MAMPU JPA IKU MSC NMMR CRC MyHEALTH MOH Globinmed SPA krste.my

Notis

 

Laman ini sesuai dilihat menggunakan Firefox (24.0) dengan resolusi 1280 x 768 pixels atau lebih.

Lokasi Kami

world

Kami terletak di Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur, Malaysia. Klik pada imej peta untuk melancarkan servis Google Maps.

Hubungi Kami