Pengenalan kepada Unit Fitokimia

. Terakhir dikemaskini: 19 Mac 2014Jumlah paparan: 2487

Unit fitokimia, salah satu daripada empat unit dalam Perubatan Pusat Penyelidikan Herba (HMRC) telah ditubuhkan pada bulan April 2001 untuk mencapai penyelidikan teras pusat itu dalam menilai keselamatan dan keberkesanan produk semula jadi dari kekayaan biodiversiti negara terutamanya dalam empat penyakit keutamaan segmen; kanser, malaria, denggi, dan penyakit tropika yang diabaikan.


Unit ini memberi tumpuan kepada penilaian terhadap sifat-sifat kimia dari kedua-dua tumbuhan dan kulat dengan tujuan untuk membangunkan nilai tambah dan produk semula jadi selamat seragam dan untuk mengenal pasti molekul entiti baru untuk pembangunan produk perubatan dan penjagaan kesihatan.