Objektif Unit Entomologi

. Terakhir dikemaskini: 26 Februari 2014Jumlah paparan: 5826

  1. Menjalankan kajian yang berkaitan dengan semua aspek ekologi berkaitan dengan penyakit bawaan serangga.
  2. Untuk menjalankan kajian ke atas indentifikasi dan taksonomi vektor dan menilai status kumpulan yang berkait rapat sama ada kumpulan vektor atau bukan vektor penyakit bawaan serangga.
  3. Memajukan dan menguji teknologi yang digunakan dalam kawalan vektor samaada di makmal atau di lapangan.
  4. Menyediakan khidmat nasihat dan latihan dalam bidang kepakaran bagi perancangan organisasi diperingkat tempatan dan antarabangsa.