Aktiviti Unit Stomatologi

. Terakhir dikemaskini: 25 Februari 2014Jumlah paparan: 3759

  • Unit Stomatologi menyediakan perkhidmatan khas iaitu perkhidmatan kepakaran diagnose histopatologi mulut bagi tujuan membantu dalam penjagaan pesakit.
  • Ia juga mengendalikan penyelidikan perubatan hayat dalam bidang penyakit berkaitan dengan patologi mulut.
  • Unit ini juga menyediakankhidmat nasihat dan bantuan perundingan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, lain-lain jabatan kerajaan, badan berkanun dan juga sector swasta dalam bidang penyakit dan tumor mulut khususnya dari aspek histopatologi.