[ English | Bahasa Malaysia ] Hari ini ialah 29 Sep 2021, 12:42 AM (Terakhir dikemaskini pada: 28th Sep 2021)

Text Red Text Black Text Blue Text Green Text Smaller Text Reset Text Larger

Pengenalan kepada Unit Patologi Molekul

. Terakhir dikemaskini: 25 Februari 2014Jumlah paparan: 5083

Kanser merupakan satu masalah kesihatan utama di dunia, termasuklah Malaysia. Kos yang digunakan untuk menangani kanser, termasuklah kos rawatan, pemulihan serta kematian adalah lebih tinggi berbanding masalah kesihatan lain di dunia. Peratus pesakit baru yang didiagnosis menghidap kanser di negara membangun semakin meningkat dan hampir dua pertiga daripada 7.6 juta kematian setiap tahun disebabkan kanser di seluruh dunia adalah daripada negara-negara yang sedang membangun dan negara yang berpendapatan rendah. Insiden kanser juga semakin meningkat di Asia.

Menurut Laporan Pendaftaran Kanser Kebangsaan, kanser nasofarink ialah kanser keempat utama di Malaysia. Ia juga dilaporkan merupakan kanser paling biasa di kalangan penduduk berusia 15 hingga 49 tahun di Semenanjung Malaysia (National Cancer Registry Report, 2006). Insiden NPC dilaporkan sangat tinggi di kalangan kaum asli Sarawak. Walaupun NPC merupakan kanser yang seringkali dijumpai di rantau ini, insiden kanser ini adalah jarang ditemui di barat dan banyak yang belum diketahui tentang kanser tersebut.

Penyelidikan utama kami tertumpu pada kanser nasofarinks. Projek usaha sama jenis kanser lain juga dijalankan di unit ini. Kajian kami tertumpu pada penyelidikan pencarian penanda sel stem kanser, penyelidikan untuk penemuan penanda genetik kanser.

myGOV MAMPU JPA IKU MSC NMMR CRC MyHEALTH MOH Globinmed SPA krste.my

Notis

Logo-SIRIM-n-UKAS-IMR

IMR ialah sebuah organisasi bertauliah oleh SIRIM (nombor sijil 2972).

Laman ini sesuai dilihat menggunakan Firefox (24.0) dengan resolusi 1280 x 768 pixels atau lebih.

Lokasi Kami

world

Kami terletak di Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur, Malaysia. Kami beroperasi dari jam 8.00pg - 5.00ptg Isnin - Jumaat. Klik pada imej peta untuk melancarkan servis Google Maps.

Hubungi Kami