Objektif Unit Hematologi

. Terakhir dikemaskini: 12 Julai 2016Jumlah paparan: 2970

  1. Menjalankan penyelidikan yang berkualiti dalam bidang hematologi dan kanser untuk meningkatkan sistem kesihatan masyarakat.

  2. Memberi perkhidmatan diagnostic menggunakan teknologi terkini seterusnya memberikan keputusan diagnosis yang tepat dan bermutu.

  3. Memberi latihan berterusan untuk meningkatkan kompetensi kakitangan.

  4. Memberi khidmat rundingan dalam ujian-ujian diagnostic khusus kepada hospital-hospital seluruh Negara