[ English | Bahasa Malaysia ] Hari ini ialah 27 Jul 2021, 10:48 PM (Terakhir dikemaskini pada: 27th Jul 2021)

Text Red Text Black Text Blue Text Green Text Smaller Text Reset Text Larger

Pengenalan Kepada Unit Autoimun

. Terakhir dikemaskini: 13 Ogos 2014Jumlah paparan: 5068

Pengenalan

Unit Autoimun ditubuhkan pada 16 Ogos 2010, merupakan pusat rujukan bagi perkhidmatan diagnostik penyakit autoimun di Malaysia. Staf di Unit Autoimun terdiri daripada pakar patologi, pegawai perubatan, pegawai penyelidik dan juruteknologi makmal perubatan.

Unit Autoimun menyediakan perkhidmatan ujian makmal bagi menyaring, mendiagnos dan memantau penyakit autoimun. Perkhidmatan ujian di Unit Autoimun terbuka kepada hospital kerajaan, hospital swasta dan makmal swasta.

Unit Autoimun mengendalikan Program Kawalan Kualiti Kebangsaan bagi ujian Anti-nuclear Antibody (ANA) untuk hampir 30 hospital kerajaan di Malaysia. Program ini meliputi pengagihan sampel kawalan kualiti (QC), analisis dan laporan. Laporan yang dihasilkan akan digunakan sebagai pemantauan berterusan dan peluang pembelajaran di makmal hospital.

Staf di Unit Autoimun terlibat secara aktif di dalam pengajaran kepada penuntut perubatan dan sains kesihatan dari universiti tempatan atau luar negara.

 

 

Penyelidikan

Penyelidik di Unit Autoimun mempunyai minat yang mendalam untuk mengkaji penyakit autoimun seperti “paraneoplastic neurological syndrome, antiphospholipid syndrome, multiple sclerosis and coeliac disease”. Penyelidikan yang dijalankan adalah meliputi kajian terhadap “biomarkers” dan/atau genetik berkaitan penyakit autoimun di Malaysia; di mana ianya dapat digunakan untuk mendiagnos dan memantau rawatan penyakit berkenaan.

myGOV MAMPU JPA IKU MSC NMMR CRC MyHEALTH MOH Globinmed SPA krste.my

Notis

Logo-SIRIM-n-UKAS-IMR

IMR ialah sebuah organisasi bertauliah oleh SIRIM (nombor sijil 2972).

Laman ini sesuai dilihat menggunakan Firefox (24.0) dengan resolusi 1280 x 768 pixels atau lebih.

Lokasi Kami

world

Kami terletak di Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur, Malaysia. Kami beroperasi dari jam 8.00pg - 5.00ptg Isnin - Jumaat. Klik pada imej peta untuk melancarkan servis Google Maps.

Hubungi Kami