[ English | Bahasa Malaysia ] Hari ini ialah 28 Oct 2021, 06:41 AM (Terakhir dikemaskini pada: 22nd Oct 2021)

Text Red Text Black Text Blue Text Green Text Smaller Text Reset Text Larger

Pengenalan kepada Pusat Pentadbiran

. Terakhir dikemaskini: 24 Februari 2014Jumlah paparan: 8415

PUSAT PENGURUSAN

Pusat Pengurusan untuk Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) terdiri daripada tiga (3) iaitu Unit Pentadbiran Unit , Sumber Manusia dan Kewangan Unit . Secara umum , Pusat ini adalah bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan yang menyokong aktiviti-aktiviti teras Institut Penyelidikan Perubatan. Fungsi Unit adalah seperti berikut: -

Unit Sumber Manusia

 • Pengurusan Sumber Manusia, ( perkhidmatan dan pengagihan tenaga kerja)
 • Menguruskan urusan pencen
 • Membangun dan mengekalkan Sistem Maklumat Personel (HRMIS)
 • Pengisytiharan Harta
 • Pengurusan Promosi, Disiplin dan Penilaian Prestasi.
 • Memproses permohonan perjalanan ke luar negara
 • Menguruskan Kompetensi dan Program Latihan Perkhidmatan Dalaman

Pentadbiran Am

 • Pengurusan kenderaan
 • Pengurusan fungsi dan upacara rasmi
 • Perolehan dan Pelupusan aset
 • Pengurusan stor
 • Pengurusan Bangunan dan Penyelenggaraan
 • Memastikan penguatkuasaan keselamatan dan isu-isu yang berkaitan.

Unit Kewangan

Pengurusan Kewangan daripada bajet tahunan bagi Institut : -

 • Menyelia, memantau dan mengawal bajet yang diperuntukkan dan menyelia perbelanjaan tahunan
 • Mewujudkan mekanisme kewangan dan kawalan perbelanjaan yang berkesan melalui Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)
 • Melaksanakan, menyelaras dan memantau Sistem Kewangan Elektronik ( eSPKB dan ePerolehan )
 • Meningkatkan kompetensi dan kecekapan kakitangan di Unit Kewangan dengan mengadakan program latihan yang berkaitan.

myGOV MAMPU JPA IKU MSC NMMR CRC MyHEALTH MOH Globinmed SPA krste.my

Notis

Logo-SIRIM-n-UKAS-IMR

IMR ialah sebuah organisasi bertauliah oleh SIRIM (nombor sijil 2972).

Laman ini sesuai dilihat menggunakan Firefox (24.0) dengan resolusi 1280 x 768 pixels atau lebih.

Lokasi Kami

world

Kami terletak di Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur, Malaysia. Kami beroperasi dari jam 8.00pg - 5.00ptg Isnin - Jumaat. Klik pada imej peta untuk melancarkan servis Google Maps.

Hubungi Kami