Objektif Pusat Penyelidikan Kardiovaskular, Diabetes dan Pemakanan (CDNRC)

. Terakhir dikemaskini: 25 Februari 2014Jumlah paparan: 1994

Objektif

Pusat CDNRC menjalankan fungsi teras empat daripada Institut Penyelidikan Perubatan (perkhidmatan penyelidikan, perundingan dan nasihat teknikal, perkhidmatan diagnostik khusus, dan latihan) dan mempunyai berikut sebagai objektif

  1. untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam menjalankan penyelidikan pra-klinikal dalam endokrinologi dan penyakit-penyakit berkaitan dengan pemakanan terutamanya dalam diabetes dan kesihatan kardiovaskular, dan menyediakan latihan lepasan ijazah kedoktoran dalam bidang ini;
  2. untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam menjalankan kajian pra-klinikal dalam biokimia pemakanan;
  3. untuk bertindak sebagai makmal rujukan kebangsaan bagi ujian iodin dalam air kencing dan air, dan mengambil bahagian dalam program pembasmian kekurangan iodin;
  4. untuk menyediakan perundingan dan khidmat nasihat kepada Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan yang lain, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang Malaysia dan Peraturan Makanan, nasional dan isu-isu Codex antarabangsa, keselamatan makanan dan analisis makanan, garis panduan pemakanan kebangsaan dan RDAs, garis kemiskinan makanan, dan pemakanan minyak sawit.