Objektif Unit Diabetes dan Endokrin

. Terakhir dikemaskini: 12 Julai 2016Jumlah paparan: 3017

Objektif utama Unit Diabetes dan Endokrin ialah untuk menjalankan penyelidikan berkenaan diabetes, obesiti dan komplikasi berkaitan. Projek-projek yang dijalankan turut melibatkan kolaborasi dengan institusi dalam dan luar negara. Tujuan utama kami ialah untuk menjadi pusat kecemerlangan untuk kajian pra-klinikal/klinikal dan diagnostik dalam bidang endokrinologi dan metabolisme.