Aktiviti Unit Molekul Diagnostik dan Protin

. Terakhir dikemaskini: 07 Mac 2014Jumlah paparan: 6766

 1. Perkhidmatan diagnostik
  • Perkhidmatan diagnostik khas Multiple Myeloma dan paraproteinemia.
  • Perkhidmatan diagnostik khas Genetik Molekular bagi penyakit-penyakit terwaris, In-Born Error of Metabolism (IEM) termasuk Penyakit Mitokondria.
 2. Latihan
  • Melatih pelajar-pelajar undergraduate yang menjalani latihan industri.
  • Melatih Pegawai Perubatan yang menjalani program subspecialty, pegawai dari hospital dan pelajar post-graduate berkenaan ujian diagnostik khas.
  • Menyelaras latihan atau bengkel berkaitan dengan teknologi makmal terkini, pengurusan makmal dan juga ujian profisiensi.