[ English | Bahasa Malaysia ] Hari ini ialah 18 Sep 2019, 03:18 PM (Terakhir dikemaskini pada: 18th Sep 2019)

Text Red Text Black Text Blue Text Green Text Smaller Text Reset Text Larger

Aktiviti Unit Perpustakaan dan Sumber Maklumat

. Terakhir dikemaskini: 12 Julai 2016Jumlah paparan: 3566

Koleksi

(a) Sumber Rujukan Atas Talian

Judul yang dilanggan

E-Jurnal/Pangkalan Data :

(i) Annual Reviews Science Collection

(ii) EbscoHost
• Cochrane Collection Plus
• MEDLINE with Full Text

• Ebsco Discovery Service (EDS)

(iii) Nature Publishing Group E-Journals

(iv) OVID

(v) Proquest
• ProQuest Public Health
• ProQuest Medical Library

(vi) ScienceDirect
• 5 Subject Collections
• Cell Press Titles
• E-Only Titles

(vii) Scopus

(viii) SpringerLink
• SpringerLink E-Journals
• Springer E-Only titles
• Humana Press Journals

(ix) Wiley Online Library
• Wiley-Blackwell Custom Collection (Medical only)
• Wiley E-Only Titles
• Wiley Current Protocols

(x) The Biomedical and Life Sciences Collection – Henry Stewart Talks

(xi) E-Jurnal (Individual Titles)

E-Buku:

(i) EbscoHost E-book Collection
(ii) Karger E-Books
(iii) LWW Immunology and Infectious Diseases Book Collection

(b) Bahan bercetak
(i) Buku
(ii) Jurnal
(iii) Reprint (Kertas Penyelidikan IMR)
(iv) Tesis
(v) Penerbitan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
(vi) Penerbitan World Health Organization (WHO)
(vii) Penerbitan Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)

(c) Bahan Sumber Media
(i) CD-ROM
(ii) Koleksi Digital Dalaman (Laporan Tahunan, Bulletins, Studies, Reprints)

Perkhidmatan
(a) Fasiliti:
(i) Perkhidmatan fotokopi
(ii) Ruang bacaan
(iii) Kemudahan internet, wifi dan PC

(b) Menyediakan perkhidmatan seperti pinjaman, rujukan, pinjaman antara perpustakaan dan perkhidmatan pembekalan dokumen;

(c) Menggalakkan penggunaan sumber-sumber perpustakaan dan mempromosi sumber maklumat;

Aktiviti

(i) Pusat Penyerahan Terbitan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Bertanggungjawab sebagai Pusat Penyerahan Penerbitan KKM bagi bahan-bahan yang diterbitkan oleh KKM dan agensi-agensi dibawahnya (Ruj: Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 2 Tahun 1992);

(ii) Nombor Siri Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Menyediakan Nombor Siri Terbitan KKM bagi bahan-bahan yang diterbitkan oleh KKM dan agensi-agensi dibawahnya (Ruj: Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 3 Tahun 1996);

(iii) Bertanggungjawab dalam pengedaran dan jualan terbitan IMR dalam dan luar negara;

(iv) Non-Clinical Research Facility – Good Laboratory Practice (NCRF-GLP) Archive

Non-Clinical Research Facility – Good Laboratory Practice (NCRF-GLP) mematuhi prinsip-prinsip di bawah Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan ia turut melibatkan pengurusan sebuah Arkib NCRF-GLP. Seorang pegawai perpustakaan telah dilantik untuk menguruskan arkib ini dan berperanan sebagai Ketua Arkib kepada hasil kerja-kerja kajian yang telah dilaksanakan, dan juga pengurusan dan keselamatan rekod dan bahan fasiliti yang tersimpan di dalam Arkib ini.

(v) National Journal Selection Committee (NJSC) dan Western Pacific Region Index Medicus (WPRIM)

Dalam tahun 2007, IMR telah dilantik sebagai penyelaras bagi Malaysia sebagai salah satu daripada negara yang terlibat, di dalam pengwujudan pangkalan data serantau yang menyimpan jurnal-jurnal tempatan negara-negara berkenaan dalam bidang kesihatan dan perubatan bagi rantau Western Pacific ini. Dengan lantikan ini, perpustakaan selaku focal person dan juga Urusetia untuk National Journal Selection Committee (NJSC), bertanggungjawab di dalam pemilihan jurnal tempatan yang akan disaring dan diluluskan oleh WPRIM Regional Journal Selection Committee. Sehingga kini, berdasarkan kepada kriteria yang telah ditentukan, NJSC telah mengemukakan  22 judul jurnal dalam bidang kesihatan dan perubatan dan kesemuanya telah terima sebagai kandungan pangkalan data WPRIM dan kini artikel-artikel ini dapat diakses melalui http://wprim.org


Perpustakaan selaku focal person, perlu memastikan artikel dari jurnal-jurnal ini diindeks ke pangkalan data WPRIM, yang diurus dan ditempatkan dengan Institute for Medical Information Chinese Academy of Medicine of Medical Sciences (IMICAMS) di Beijing, China. Ian menjadi satu tanggungjawab untuk memastikan artikel diindeks secara terkini, pengesanan judul jurnal baharu dan juga mempromosikan secara meluas bagi tujuan meningkatkan visibiliti kandungan tempatan secara global.

myGOV MAMPU JPA IKU MSC NMMR CRC MyHEALTH MOH Globinmed SPA krste.my

Notis

Logo-SIRIM-n-UKAS-IMR

IMR ialah sebuah organisasi bertauliah oleh SIRIM (nombor sijil 2972).

Laman ini sesuai dilihat menggunakan Firefox (24.0) dengan resolusi 1280 x 768 pixels atau lebih.

Lokasi Kami

world

Kami terletak di Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur, Malaysia. Kami beroperasi dari jam 8.00pg - 5.00ptg Isnin - Jumaat. Klik pada imej peta untuk melancarkan servis Google Maps.

Hubungi Kami