[ English | Bahasa Malaysia ] Hari ini ialah 18 Sep 2019, 02:55 PM (Terakhir dikemaskini pada: 18th Sep 2019)

Text Red Text Black Text Blue Text Green Text Smaller Text Reset Text Larger

Pengenalan Unit Perpustakaan dan Sumber Maklumat

. Terakhir dikemaskini: 12 Julai 2016Jumlah paparan: 3744

Perpustakaan IMR bermula hanya sebagai bilik bacaan di institut ini pada tahun 1901. Selaras dengan perkembangan penyelidikan, perpustakaan ini turut berkembang dan bertempat di Blok Tengah dan sebahagian di Blok Selatan Bangunan Warisan.

Selain daripada memberi perkhidmatan dan kemudahan kepada penyelidik, ia juga berperanan dalam memelihara harta intelek dan hasil penyelidikan IMR yang bertambah setiap tahun.

Perpustakaan IMR sebagai Pusat Depositori dan gedung simpanan terbitan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam perkongsian sumber diperingkat kebangsaan dan antarabangsa, perpustakaan menyokong IMR sebagai Urusetia kepada Malaysia's National Journal Selection Committee (NJSC), dan juga sebagai kolaborator serta penyelaras dalam memastikan kelestarian (sustainability) jurnal negara dalam bidang kesihatan dan perubatan. Justeru, pembangunan kandungan jurnal akan meningkat dan menyumbang secara berterusan dalam memperkayakan kandungan  pangkalan data WHO Western Pacific Region Index Medicus (WPRIM).

myGOV MAMPU JPA IKU MSC NMMR CRC MyHEALTH MOH Globinmed SPA krste.my

Notis

Logo-SIRIM-n-UKAS-IMR

IMR ialah sebuah organisasi bertauliah oleh SIRIM (nombor sijil 2972).

Laman ini sesuai dilihat menggunakan Firefox (24.0) dengan resolusi 1280 x 768 pixels atau lebih.

Lokasi Kami

world

Kami terletak di Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur, Malaysia. Kami beroperasi dari jam 8.00pg - 5.00ptg Isnin - Jumaat. Klik pada imej peta untuk melancarkan servis Google Maps.

Hubungi Kami